Voor kinderen is er door de vlo veel ruimte voor fantasie, vernuftig ondersteund (ook voor volwassenen) door de tekeningen. Ze krijgen ongemerkt waarden aangereikt over de maatschappij en de omgang tussen mensen.